src="https://vidoza.net/embed-cexabh79rrok.html"scrolling="no" frameborder="0" width="700" height="430" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"
src="" scrolling="no" frameborder="0" width="700" height="430" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"

Kropka nad i odc. 103

– Stajemy się krajem autorytarnym, bo dla demokracji jest jednak ważny trójpodział władzy i ten jest zacierany przez upartyjnianie wszystkiego – powiedziała w „Kropce nad i” profesor Jadwiga Staniszkis.